Tin nổi bật

Tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm chia tách Đảng bộ phường Thiệu Khánh (1953-2023). Đón nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ và công bố tái bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ phường Thiệu Khánh (1947 -2022)

Đảng bộ phường Thiệu Khánh đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm chia tách Đảng bộ phường Thiệu Khánh (1953-2023). Đón nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ và công bố tái bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ phường Thiệu Khánh (1947 -2022)

Tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm chia tách Đảng bộ phường Thiệu Khánh (1953-2023). Đón nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ và công bố tái bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ phường Thiệu Khánh (1947 -2022) Tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm chia tách Đảng bộ phường Thiệu Khánh (1953-2023). Đón nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ và công bố tái bản cuốn “Lịch sử Đảng bộ phường Thiệu Khánh (1947 -2022)
Lễ hội chùa Đại khánh ( chùa Vồm –Bàn A sơn) phố 5 phường Thiệu Khánh thành phố Thanh Hóa Lễ hội chùa Đại khánh ( chùa Vồm –Bàn A sơn) phố 5 phường Thiệu Khánh thành phố Thanh Hóa
Đoàn Thanh niên ra mắt mô hình" cưới văn minh"Đoàn Thanh niên ra mắt mô hình" cưới văn minh"
phường Thiệu Khánh ra quân tổng dọn vệ sinh môi trườngphường Thiệu Khánh ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường
Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).